TOPlist

Communication in Forestry Environment Agriculture

jazykové služby zejména v oboru lesnictví, životního prostředí a zěmědělství

    
    
Partneři

  - Ministerstvo zemědělství ČR
   -Lesy České republiky, s.p.
  - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
  - Mendelova univerzita v Brně
  - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  - Comenia, vzdělávací agentura
  - Symbio-m, s.r.o.
  - Kanguroid (Cartagena, Kolumbie)
  - Foresta SG
  - Elektro Pešek (Slatiňany)
  - Panasonic ČR
  - Evernia
  - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

     Příklady přeložených publikací

  - Příroda a krajina České republiky,Zpráva o stavu 2009, State of Nature and the Landscape in 
    the Czech Republic, Report 2009, AOPK ČR
  - Lesy v České republice - Forests in the Czech Republic - Consult Prague 2009
  - Non-legally binding instrument on all types of forests, Fórum o lesích OSN
  - Voda a Les - Water and Forest, ÚHÚL, Brandýs nad Labem
  - Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, španělský jazyk
  - Zelené zprávy MZe
  - Výroční zprávy - Lesy ČR, s.p.
  - Příroda České republiky v mapách, AOPK ČR
  - dokumenty týkající se soustavy Natura 2000 a aktualizace její databáze
  - Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce, Evernia, 2010

     Akce COFEA

  - řada terminologických kurzů pro Mze ČR zaměřených na lesnickou terminologii, EU a
    vyjednávání
  - terminologický kurz pro
  AOPK ČR zaměřený na terminologii životního prostředí a EU
  - Fórum o lesích OSN v New Yorku -
  UNFF8 - David Pešek byl členem expertního týmu ČR,
    který jednal jménem EU. Tiskovou zprávu Mze z jednání UNFF8 najdete
  zde.
  - 10. konference evropských lesnických organizací- David Pešek byl facilitátorem za
    organizátora LČR.
  - každoroční terminologické kurzy pro zaměstance úřadů práce z celé ČR ve spoluipráci s 
    agenturou Comenia

 

[Home] [Služby] [Reference] [Novinky] [Ceny] [Galerie] [Kontakt] [Odkazy]