Communication   in forestry environment agriculture
COFEA
- více než 15 let zkušeností v oboru -
Jsme společností nabízející profesionální jazykové služby v oboru lesnictví, životního prostředí, zemědělství a dalších příbuzných oblastech. Naše služby poskytujeme na všech úrovních a rádi čelíme novým výzvám. Dlouholeté zkušenosti v národním, evropském i celosvětovém měřítku a spolupráce s odpovídajícími experty ve státním i soukromém sektoru nám umožňují nabídnout Vám ten nevyšší standard.
NAŠE SLUŽBY
· překlady 
· tlumočení
· facilitace a moderování v cizím i českém jazyce 
· kurzy odborné terminologie 
· mezinárodní reprezentace jako součást týmu 

překlady a tlumočení
Pro překlady a tlumočení nenajímáme externí překladatele, ale využíváme pouze stálé ověřené kolegy, které znáte jménem a znáte jejich kvalitu. Neúčtujeme příplatky za obtížnost, časovou náročnost, práci o víkendech, apod. Máme jediný cíl: zákazníka, který ví, že se na nás může vždy spolehnout a nemá potřebu hledat alternativy.

    PŘEKLADY

 • překlady odborných textů 
 • korektury textu většinou v ceně překladu
 • expresní překlady bez příplatků, včetně víkendů a překladů "přes noc"
 • odbornost v překladech legislativy EU
 • vlastní terminologická databáze vycházející z mnohaletých zkušeností
 • revize Vašich textů
 • konzultace
   
    TLUMOČENÍ
 • konsekutivní tlumočení
 • simultánní tlumočení
 • chuchotage
 • tlumočení mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů
 • tlumočení tiskových konferencí
 • tlumočení obchodních i politických jednání na všech úrovních
 • zajištění kompletního vybavení pro potřeby tlumočení
 • spolupráce pouze v úzkém týmu tlumočníků zkušených v oboru
 • vlastní databáze odborné terminologie vycházející z mnohaletých zkušeností
moderování
- v cizím i v českém jazyce
- důsledná příprava

- profesionální vystupování na úrovni
- objektivita a nestrannost


FACILITACE
Najít a otevřít správné dveře vedoucí k úspěchu.

Poskytujeme facilitaci různých akcí, od seminářů a workshopů po konference na národní i mezinárodní úrovni. 


MODEROVÁNÍ
Mikrofon a lidé kolem - jako ryba ve vodě.

S ohledem na Vaše požadavky připravíme program moderování Vašeho eventu. Samozřejmostí je profesionalita v českém i cizím jazyce. 
ČLENEM VAŠEHO TÝMU
Být součástí něčeho velkého a propracovaného.

Potřebujete více než tlumočníka? Při dlouhodobé spolupráci Vám bude k dispozici vždy stejná osoba. Stane se součástí Vašeho týmu, za který bude hrát jako jeden z Vás. Během zahraničních cest, jednání, veletrhu či konference Vás bude doprovázet a v cizím jazyce plně reprezentovat.

REFERENCE

SPOLUPRACUJEME S    
 • Ministerstvo zemědělství ČR 
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Lesy České republiky, s.p. 
 • FAO 
 • IBF International Consulting sa
 • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem 
 • Univerzita Karlova
 • ČZU v Praze
 • Mendelova univerzita v Brně 
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
 • Správa Krkonošského národního parku
 • Evernia 
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Integra Consulting Services, s.r.o.
 • DHP Conservation, s. r.o.
 • Zemědělský výzkum, spol. s. r.o.
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
 • Comenia, vzdělávací agentura 
 • Symbio-m, s.r.o. 
 • Kanguroid (Cartagena, Kolumbie) 
 • Foresta SG 
 • Recycling - kovové odpady a.s.
  ...a další

     
PŘÍKLADY PŘELOŽENÝCH PUBLIKACÍ

 • Lesy Karpat České republiky, HOLUŠA, O. a kol., UHÚL Brandýs nad Labem, 2020
 • Thušsko, Slavomír Horák, 2018
 • posouzení vlivů projektů na území soustavy Natura 2000
 • plány péče o chráněná území
 • Příroda České republiky v mapách, AOPK ČR, 
 • Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce, Evernia 2010
 • Příroda a krajina České republiky,Zpráva o stavu 2009, State of Nature and the Landscape in  the Czech Republic, Report 2009, AOPK ČR 
 • Lesy v České republice - Forests in the Czech Republic - Consult Prague 2009 
 • Non-legally binding instrument on all types of forests, Fórum o lesích OSN 
 • Voda a Les - Water and Forest, ÚHÚL, Brandýs nad Labem 
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, španělský jazyk 
 • Zelené zprávy MZe 
 • Výroční zprávy - Lesy ČR, s.p. 
 • Příroda České republiky v mapách, AOPK ČR 
 • dokumenty týkající se soustavy Natura 2000 a aktualizace její databáze 
 • Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce, Evernia, 2010
 • Biotopy ČR
 • EU dokumenty v oboru (např. dokumenty týkající se Habitat Directive, Birds Directive, EIA, atd.)
  ... a další

   
PŘÍKLADY TLUMOČENÍ, FACILITACÍ, JAZYKOVÝCH ASISTENCÍ, TERMINOLOGICKÝCH KURZŮ
 • součást expertního týmu v rámci předsednictví ČR v Radě EU - jednání UNFF
 • konference evropských lesnických organizací
 • rozvojové projekty organizované univerzitami, FAO, a dalšími organizacemi
 • terminologické kurzy pro AOPK ČR
 • terminologické kurzy pro Ministerstvo zemědělství, odbor lesnictví
 • konference o národních parcích
 • workshopy a semináře v oborech lesnictví a životní prostředí
 

kontaktCOFEA
Trpišov 110
538 21, Slatiňany
Česká republika

IČO: 66809282
DIČ: CZ7611023497

e-mail: cofea@cofea.eu
tel.: +420 775 309 654


©2016 - OPENELEMENT. TEMPLATE directed by  SENSODE